Home Biznes Program per kontabilitet

Ofrome program per kontabilitet i leht ne perdorim dhe i shpejt ne procese. Programi per kontabilitet perfshin:

1. Shitjet (+Kthimet nga Shitjet)
2. Blerjet (+Kthimet nga Blerja)
3. Blerësit & Furnitoret (Kartela)
4. Artikujt (Kartela e mallrave & Sherbimeve)
5. Evidenca e Stoqeve
6. Printer Fiskal (+ Printer të thjeshtë)
7. Importet & Eksportet
8. Arka & Banka (Pagesat/Arkëtimet/Deponimet/Tërheqjet)
9. Profatura & Fletë Porosi
10. Evidenca e Punëtoreve (Pagat Mujore)
11. Puna në rrjet

12. Transaksione Interne (Veprime me Depo)
13. Blerjet, Importet dhe Shitjet Investive
14. Prodhim (Gjysëmprodukt & Produktet e gatshme)
15. Kontabilitet (+Raportet Financiare)
16. Më shumë ndërmarrje

Per bizneset startup eshte falas.
Kontaktoni mos nguroni per ta provur programin tone.

Ne treg priten te dalin edhe programet tjera si:
Program per Shitje
Program per Barnatore
Program per Markete
Program per Mjek
Program per Ordinanca
Program per Labarator
Programe Afariste sipas kerkesave
Programe per resurse njerzore


Zigjidhje per biznese afariste