Ekonomi Islame

Ekonomia Islame

Kur’ani dhe Suneti nuk përmendin termat "ekonomia islame". Në këtë kuptim koncepti ekonomi islame është një zhvillim i kohëve të fundit në...
Ekonomia ISlame

Dhënia e Zekatit është një prej pesë shtyllave të Islamit, sepse...

Disa gazeta të shtypit perëndimor, kanë bërë thirrje për zbatimin e atij që quhet "legjislacioni islam në fushën e ekonomisë", si zgjidhje ...