Karriera

0 667

1.Zgjedhja  e kandidatëve me CV të ekzagjeruara Sipas një studimi 79% e të anketuarve përgjigjen se BNJ kanë punësuar punonjës të cilët kishin një seri...
0 1274

Të ndërmerrni rreziqe gjatë karrierës suaj mund t’ju ndihmojë që të arrini qëllimet që keni. Më poshtë po ju paraqesim disa prej rreziqeve gjatë...
0 3000

si te shkruhet Si duhet...
0 1364

Sfida Puna ideale lëviz në linjën prej tepër vështirë deri...
Puna
0 1335

Një prej fjalive që nuk do ta dëgjoni gjatë punës tek...