Karriera

0 1165

1.Zgjedhja  e kandidatëve me CV të ekzagjeruara Sipas një studimi 79% e të anketuarve përgjigjen se BNJ kanë punësuar punonjës të cilët kishin një seri...
0 2364

Të ndërmerrni rreziqe gjatë karrierës suaj mund t’ju ndihmojë që të arrini qëllimet që keni. Më poshtë po ju paraqesim disa prej rreziqeve gjatë...
0 4833

si te shkruhet Si duhet...
0 2388

Sfida Puna ideale lëviz në linjën prej tepër vështirë deri...
Puna
0 2363

Një prej fjalive që nuk do ta dëgjoni gjatë punës tek...