biznes

0 12112

Sipas ligjit per kontabilitet dhe ligjit per trasformim te ndermarrjes me capital shoqeror, per...

Nga aspekti I asaj se a merren bizneset me prodhimin e te mirave materiale...

Nga aspekti I shkalles dhe menyres se perpunimit te lendeve te para si dhe...

Nocioni Biznes rrjedh nga fjala anglishte Business, qe do te thote aktivitet ne pune...
0 2813

Fjala Biznes rrjedh nga gjuha Angleze Business qe do me thene aktivitet veprimtari pune per te fituar apo per te arritur nje dobi ekonomike. Biznesi...