biznesi

0 9716

Sipas ligjit per kontabilitet dhe ligjit per trasformim te ndermarrjes me capital shoqeror, per...

Nga aspekti I asaj se a merren bizneset me prodhimin e te mirave materiale...

Nga aspekti I shkalles dhe menyres se perpunimit te lendeve te para si dhe...

Nocioni Biznes rrjedh nga fjala anglishte Business, qe do te thote aktivitet ne pune...
Promovoni veten tuaj
0 2769

Më posht do te lexoni disa nga këshillat tona, se si duhet promovuar veten tuaj kur ju jeni duke perpiluar CV-në. [caption id="attachment_717" align="alignleft" width="150"...