konkurenca ne treg

modeli i biznesit

Ambienti ekonomik i varfur ndikon jashtzakonisht në krijimin e një...

Prof.Dr. Vehbe Zuhajli Nëse kompania e nxjerr zekatin e gjithë kapitalit, kjo vlen për të gjithë aksionerët në atë kompani, ngase kompania këtë e bën...