Home Ekonomi Ndërmarsi Dallimet në mes menaxherit dhe ndërmarrësit

Menaxheri dhe Ndermarresi

Meqense ky Portal Ekonomik Menaxherat.com I detikohet Materialeve Ekonomike, ne do te sjellim dallimin mes ndërmarrësve dhe Menaxherave. Shume persona mendojne se ndërmarrësi eshte vet menaxher I firmes. Ne postimet e radhës do te mund të vlersoni edhe veten tuaj përmes nje testi ku do të indentifikoni  vehtën tuaj se a jeni ndërrmarës apo menaxher.

Menaxheri dhe Ndermarresi

Menaxheri dhe Ndermarresi

Ndërmarrësi është  ai person I cili forman nsërmarrjën, ndërsa Menaxheri është është  ai person I cili kryhen  punët e administrimit të ndërmarjës. Aksionet e nsërmarrësve kryesisht bazohen në pranimin e rezikut të plotë që mund të shkaktohet nga rethina, në të vërtet rreziku element I ndërmarrësisë dhe I jep kuptimin e plotë asaj. Ndërmarrësi i sukseshëm duhet të ketë besim të madhë në aftësitë e veta dhe te besoj se  do të mund të tejkaloj pengeat e pa pritura. Ai kupton  se gabimet janë pjesë e jetës dhe pjesë e aktivitetit afarist. Ndërmarrësit janë persona që shumë pak janë të motivuar të arrijnë pushtet e pozitë. Për ndërmarrësin  zhvillimi I ndërmarrjës është kënaqësi e vërtetë e paratë  dhe profiti janë mjete me të cilat ai e matë suksesin e punës së tij. Ndërmarësit para se të punësohen në biznesin e vet shpesh I kanë ëndërruar punët, kanë mbetur pa punë, jo për shkak të papunësisë së tyre, por për shkak të konflikteve në rethinë që ka kërkuar dëgjueshmëri. Nërmarësi sipas natyrës është lider.

Autor:
E.  Krasniqi
Menaxherat.com

 

Similar articles
0 9640