Menaxhment

Menaxhimi i Projektit
0 4564

Pse duhet të mësohet lënda ”MENAXHIMI I PROJEKTIT”  ? Si arsye e parë për studimin e lëndës”Menaxhimi i projektit”, është se menaxhimi i...
0 3000

Pak drejtues apo menaxherë të suksesshëm arrijnë të inkurajojnë dhe të mbështesin punonjësit e...
0 2960

Përkundër asaj që ju mund të dëshironi të tregoni apo shfaqni në një intervistë pune, ju përsëri do t’ju shfaqen dobësitë që keni. Në...
0 5969

Analiza SWOT mundëson bërjen e analizës së brendshme – Qëllimi është që të identifikohen asetet, resurset, aftësitë dhe proceset, që përbëjne fuqitë apo dobësitë...