Ekonomi

"Sasia e tepërt të cilën e jep huamarrësi nga sasia që e ka marrur konform kushteve të caktuara."   Shkruan: Mr. Bashkim ALIU   [caption id="attachment_965" align="alignnone" width="300"...
0 5262

Mikroekonomia se bashku me makroekonomine jane dy deget perberse te shkences se ekonomiksit. Ato studiojne anen ekonomike te jetes shoqerore. Mikroekonomia studion lidhjen, vartesine...
0 6044

Cfar eshte Ekonomiksi   Ekonomia është shkencë shoqërore që analizon prodhimin, shpërndarjen dhe konsumin e mallrave dhe shërbimeve. Termi Ekonomiks greqishtja e lashtë ????????? (oikonomia, "menaxhimi...
0 4663

Duke organizuar prodhimin, firma koordionon aktivitetet ekonomike të shumta të individëve....
0 3831

NOCIONI DHE KARAKTERISTIKAT E BQK-SË Me  27  korrik  2010  Kuvendi  I  Kosovës  ka  miratuar   Ligjin  nr.03/L-209  për  “Bankën  Qendrore  të  Republikës  së  Kosovës” Banka  Qendrore  e ...