Warning: include_once(/home/menaxh2u/public_html/wp-content/themes/liomagazine/social.png) [function.include-once]: failed to open stream: Permission denied in /home/menaxh2u/public_html/wp-content/themes/liomagazine/functions.php on line 6

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening 'social.png' for inclusion (include_path='.:/usr/local/altphp/lib/php') in /home/menaxh2u/public_html/wp-content/themes/liomagazine/functions.php on line 6

Warning: include_once(/home/menaxh2u/public_html/wp-content/themes/liomagazine/social0.png) [function.include-once]: failed to open stream: Permission denied in /home/menaxh2u/public_html/wp-content/themes/liomagazine/functions.php on line 10

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening 'social0.png' for inclusion (include_path='.:/usr/local/altphp/lib/php') in /home/menaxh2u/public_html/wp-content/themes/liomagazine/functions.php on line 10

Warning: include_once(/home/menaxh2u/public_html/wp-content/themes/liomagazine/social1.png) [function.include-once]: failed to open stream: Permission denied in /home/menaxh2u/public_html/wp-content/themes/liomagazine/functions.php on line 14

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening 'social1.png' for inclusion (include_path='.:/usr/local/altphp/lib/php') in /home/menaxh2u/public_html/wp-content/themes/liomagazine/functions.php on line 14

Warning: include_once(/home/menaxh2u/public_html/wp-content/themes/liomagazine/social2.png) [function.include-once]: failed to open stream: Permission denied in /home/menaxh2u/public_html/wp-content/themes/liomagazine/functions.php on line 18

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening 'social2.png' for inclusion (include_path='.:/usr/local/altphp/lib/php') in /home/menaxh2u/public_html/wp-content/themes/liomagazine/functions.php on line 18

Warning: include_once(/home/menaxh2u/public_html/wp-content/themes/liomagazine/social3.png) [function.include-once]: failed to open stream: Permission denied in /home/menaxh2u/public_html/wp-content/themes/liomagazine/functions.php on line 22

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening 'social3.png' for inclusion (include_path='.:/usr/local/altphp/lib/php') in /home/menaxh2u/public_html/wp-content/themes/liomagazine/functions.php on line 22

Warning: include_once(/home/menaxh2u/public_html/wp-content/themes/liomagazine/social4.png) [function.include-once]: failed to open stream: Permission denied in /home/menaxh2u/public_html/wp-content/themes/liomagazine/functions.php on line 26

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening 'social4.png' for inclusion (include_path='.:/usr/local/altphp/lib/php') in /home/menaxh2u/public_html/wp-content/themes/liomagazine/functions.php on line 26

Warning: include_once(/home/menaxh2u/public_html/wp-content/themes/liomagazine/social5.png) [function.include-once]: failed to open stream: Permission denied in /home/menaxh2u/public_html/wp-content/themes/liomagazine/functions.php on line 30

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening 'social5.png' for inclusion (include_path='.:/usr/local/altphp/lib/php') in /home/menaxh2u/public_html/wp-content/themes/liomagazine/functions.php on line 30

Warning: include_once(/home/menaxh2u/public_html/wp-content/themes/liomagazine/social6.png) [function.include-once]: failed to open stream: Permission denied in /home/menaxh2u/public_html/wp-content/themes/liomagazine/functions.php on line 34

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening 'social6.png' for inclusion (include_path='.:/usr/local/altphp/lib/php') in /home/menaxh2u/public_html/wp-content/themes/liomagazine/functions.php on line 34

Warning: include_once(/home/menaxh2u/public_html/wp-content/themes/liomagazine/social7.png) [function.include-once]: failed to open stream: Permission denied in /home/menaxh2u/public_html/wp-content/themes/liomagazine/functions.php on line 38

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening 'social7.png' for inclusion (include_path='.:/usr/local/altphp/lib/php') in /home/menaxh2u/public_html/wp-content/themes/liomagazine/functions.php on line 38

Warning: include_once(/home/menaxh2u/public_html/wp-content/themes/liomagazine/social8.png) [function.include-once]: failed to open stream: Permission denied in /home/menaxh2u/public_html/wp-content/themes/liomagazine/functions.php on line 42

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening 'social8.png' for inclusion (include_path='.:/usr/local/altphp/lib/php') in /home/menaxh2u/public_html/wp-content/themes/liomagazine/functions.php on line 42

Warning: include_once(/home/menaxh2u/public_html/wp-content/themes/liomagazine/social9.png) [function.include-once]: failed to open stream: Permission denied in /home/menaxh2u/public_html/wp-content/themes/liomagazine/functions.php on line 46

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening 'social9.png' for inclusion (include_path='.:/usr/local/altphp/lib/php') in /home/menaxh2u/public_html/wp-content/themes/liomagazine/functions.php on line 46
Ekonomi | Menaxherat.com l Materiale Ekonomike - Biznesi dhe Financa Shqiptare - Page 3

Bazë për llogaritje vjetore të amortizimit është vlera furnizuese e mjetit kryesor i cili mund të llogaritet: -         për secilin mjet themelor veç e veç. -         sipas grupeve të mjeteve kryesore. -         të kombinuar: veçmas për disa mjete kryesore dhe në grupe për mjetet e tjera kryesore. Për llogaritjen e amorizimit kryesisht përdoren dy metoda: metoda e amortizimit kohor dhe ...

Termi “manaxhim” ne majft raste ekuivalentohet me termin “administrim”. Fjaloret i trajtojne keto dy koncepte si te perkembyeshme.keto terma jane perdorur nga autore te ndryshem ne varesi te nevojave dhe qellimeve te ...

ZGJEDHJA E STRATEGJISË SË TREGUT CAK Zgjedhja e strategjisë për seleksionimin e tregut cak varet nga një numër i madh i faktorëve. Në figurën vijuese po i paraqesim faktorët kryesorë që ndikojnë në zgjedhjën e strategjisë për tregun cak.   Fig.16. Faktorët që ndikojnë në zgjedhjen e strategjisë Kurse Kotleri thekson se gjatë zgjedhjes së ...

Sigurimet u paraqitën kah fillimi i shekullit të nëntëmbëdhjetë.Forma më e vjetër e sigurimit është paraqitur kah viti 1347, pastaj pasoi paraqitja e disa formave tjera të sigurimeve në fillim të shekullit të shtatëmbëdhjetë.Në këtë studim, tentojmë të japim vlerësim nga këndvështrimi i të drejtës Islame për veprimet e sigurimit. Kjo, ngase studimi i çështjes ...

Mr.BASHKIM ALIU Fillimisht të përmendim se të gjitha imperativet dhe ndalesat e Allahut xh.sh. ngërthejnë urtësi të shumta, të cilat disa herë detektohen nga njerëzit e shkencës e disa herë jo të gjitha, disa herë përfshihen dimenzione të shumta të këtyre urtësive, e disa herë këto janë të kufizuara.Sido qoftë, ajo që është me rëndësi ...