Home Ekonomi Ndërmarsi Metodat e llogaritjes se Amortizimit

amortizimi
amortizimi

amortizimi

Bazë për llogaritje vjetore të amortizimit është vlera furnizuese e mjetit kryesor i cili mund të llogaritet:

–         për secilin mjet themelor veç e veç.

–         sipas grupeve të mjeteve kryesore.

–         të kombinuar: veçmas për disa mjete kryesore dhe në grupe për mjetet e tjera kryesore.

Për llogaritjen e amorizimit kryesisht përdoren dy metoda: metoda e amortizimit kohor dhe metoda e amortizimit funksional.

  • Amortizimi kohor– është amortizim sipas të cilit, vlera furnizuese e mjetit kryesor shërben si bazë për amortizim, në të cilën aplikohet norma amortizuese. Në këtë mënyrë fitohet shuma vjetor e amortizimit e cila mund të përkufizohet në muaj apo në ndonjë periudhë tjetër kohore. Amortizimi kohor mund të llogaritet sipas parimit progresiv dhe degresiv.

–         Metoda progresive– llogaritet në atë mënyrë, kur vlera furnizuese e mjetit kryesor pjestohet me numrin e vjeteve të qëndrueshmëris.

–         Metoda degresive– së pari caktohen normat amortizuese për dy vitet e para, mandej gjendet ndryshimi në mes të atyre viteve  i cili shërben për korigjimin e viteve tjera.

  • Amortizimi funksional– pikënisje të llogaritjes së amortizimit ka shfrytëzimin e mjetit kryesor dhe llogaritet në varshmëri të drejtpërdrejtë nga përdorimi i mjetit kryesor dhe nga efekti i shfrytëzimit. Ai efekt mund të jetë: njësia e prodhimit të gatshëm ose shërbimit të kryer, përdorimi i mjetit kryesor në dy a më shumë ndërrime etj.

Related posts:

Similar articles
0 2976

  • Shkelqim Azemi

    Kam nje pytje? Nese kishit mujt mem ndihmu. E kom pas nje vetur te regjistruar ne emer te firmes pas kater vite e kom shit veture kshtuqe k ka mbet edhe ni vit deri te amortizimi i plot mirpo me shitjen e asaj veture une duhet me na faturu personit qe eka ble qe ket rast eshte edhe blersi firme. Sa mduhet me ja faturu veturen blersit sipas asaj qe eshte amortizu vetura