Home Biznes Zhvillim Biznesi Nëntë karakteristikat e udhëheqësve të suksesshë

Nëntë karakteristikat e udhëheqësve të suksesshëm:

Kënaqshmëria nuk vjen me arritjen, por me përpjekjen. Përpjekja e  plotë ështe  fitore  e  plotë.

Mahamta Gandhi-

 

karakteristikat e udheheqsve

1.Vetë-nderim

 Kuptoje se problemi juaj nuk ështe se kush jeni, ështe ajo që ju keni përdorur pëe të mbrojtur sjelljet e mira fizike dhe emocionale. Duke i’u fshehur  asaj që ju jeni: krijesë e bukur njerëzore, një burim i mrekullueshëm I vetëdijes, dijes kreativitetit, dashurisë dhe gëzimit.Pëe të gjetur vetë-besimin kërkohet pranimi I përgjegjësive për karrierën tuaj, lumturinë dhe jetën.

2.Nevoja pëe Arritje

 Nevoja pëe arritje ështe definuar si “përpjekje personale e individëve për të arritur qëllimet Brenda mjedisit të tyre social. “Punonjësit me nevojën për arritje të larta janë  anëtar  potencial të një kompanie në të cilat ata dëshirojnë të shkëlqejnë në konkurencë, kanë tendencë të jenë të pavarur dhe kanë një interes në përsosmëri.

 

4.Shqyrtimet për mundësitë

 

Ashtu si të gjithë individët, liderët shoshisin informatat e marra duke i ndarë të dobishmet nga të padobishmet. Megjithatë, ndërmarrësit e sukseshëm dhe udhëheqësit e biznesit shoshisin informatat që vijnë vazhdimisht pëe të kërkuar rritjen e mundësive të reja.Ata veprojnë si minatorë  të artë që duhet të lëvizin nëpër sasi të mëdha të baltës për të gjetur disa copë metali të cmuar e të artë.

5.Orientimi i qëllimit

 Bizneset shkojnë e vijnë, por ato që gjithmonë mbesin e kanë një karakteristikë të përbashkët me  zbuluesit e tyre-drejtim I papërkulshëm për të përmbushur qëllimet.Ata kuptojnë se cfarë janë përparsitë dhe të vazhdojnë te punojnë drejt atij qëllimi.

6.Optimizimi

 Themelore për udhëheqje të suksesshme ndërmarrëse është një optimizëm I pafunshëm që nuk duket së përfunduari.Kur ballafaqohen me një problem,e shohin atë si një sfidë.Kur përballen me një pengesë, e shohin atë si një drejtim të ri, kur I thuhet jo, ata thonë: “Ndoshta jo tani, por unë e di që do të ndryshoni mendjen më vonë”.

7.Kurajo

 Kjo karakteristikë e udhëheqjes kërkon një guxim të madh për të ndërtuar një kompani nga baza.

8.Toleranca e paqartësisë

 Udhëheqësit shpesh duhet të punojnë në situate kur nuk ka rregulla të qarta, ku është gjithmonë një rrezik qe përpjekjet e tyre mund të dështojnë, ku e ardhmja(e biznesit, industrisë, marrëveshjes) mund të jetë e pasigurt.Me pak fjalë ata duhet të jenë në gjendje të tolerojnë paqartësitë.

9.Motivimi i fortë i brendshëm

 Motivimi që drejton sjelljen tonë vjen nga dy burime: I brendshëm(vetanake) dhe i jashtëm (jothelbësore).Faktorët vetanak përfshijnë format si nevojat, dëshirat, motivet dhe fuqinë e vullnetit. Faktorët jothelbësore përfshijnë cdo lloj të ndikimit motivues nga mjedisi si shpërblimet dhe dënimet. Për ndërmarrësit, faktori më I rëndësishëm motivues është ai vetanak. Ndërmarrësit vazhdojnë pavarësisht nga fakti se punonjësit u thonë atyre se janë të marrë , miqtë thonë se janë duke u humbur kohën e tyre, dhe familja u thonë atyre për të gjetur një punë të vërtetë.

Lajm i mirë është se shumë prej këtyre karakteristikave të udhëheqjes janë të mesueshëm. Psh., njëri mund të trajnojë mendjen për të njohur mundësinë, optimizimi është nje fuqi e kontrollueshme e mendjes ku madje edhe nevoja për arritje mund të rritet.

 

Marrë nga libri: Si ta zhvilloni idenë tuaj për biznes, Jordan Bergnic.

Përgaditi: Ilire Raifi / Menaxherat.com