Home Trajnime Konsultime 20 Mënyra efektive të Leximit

menyra e leximit

 1. Qasu leximit, hershëm dhe I buzëqeshur,
  në Emër të Zotit, Mëshiruesit Mëshirbërësit
 2. Para fillimit të leximit “ këndo” më
  zë diçka të bukur ( lutje, kengë, poesi, kur`an ) dhe të dobishmë.
 3. Trajto mirë librin e përcaktuar për
  lexim-studim, sit ë leht, këndshëm , dhe shoqërues e të kuptueshëm (leximi I filluar
  me dëshir sjellë mbamendje të mirë ).
 4. Para leximit merni të afër vetës të gjitha
  elementet për konsultim (literaturën shoqeruese, letrat për shkrim, lapsat etj).
 5. Uluni në vend të qetë, rehatshem,
  komod dhe përcaktoni saktë kohën e pauzës, në terminin e vet përcaktuar mos bën
  kompromis.
 6. Së pari njoftohu me materialin e
  nevojshem (duke lexuar tërësisht ) mandej kthehu me kujdes duke “bluar” të
  gjitha elementet.
 7. Çdo ditë leshoja  një vështrim-përsëritjematerialit të lexuar
  nga fillimi para se të vijosh në faqet tjera.
 8. Shkruaj koncepte për fjalët e bukra,
  definicionet te ilat duhet mbajtur mendë, formulat apo ekuacionet në librat
  shkollorë (ngase shkrimi e “gdhende mendimin në kujtesë) të kesh mundësi të përsëritjes
  në çdo kohë.
 9. Vari në mur apo tavolinë të punës
  elementet ë rëndësishëm, ose  të shkruara
  në letra të vogla-xhepi , barti me vetë, nuk është e tepërt nëse gjatë një udhëtimi
  I përsërit ato.
 10. Kërko ndihmë nga expertet professional,
  mos ngurro për konsultim në çdo kohë dhe për çdo rast, nuk është turp të pyesësh
  e as të thuash nuk di ( turp është të shtirësh që dinë atë qe nuk e dinë)
 11. Mos haro se dituria është  “dritë e cila nuk shëmbëllen në zemrën e mëkatareve
 12. Gjatë leximit dy elemente jane thelbësore:
  këmbëngulsia dhe durimi I vazhdueshëm.
 13. Gjatë leximit bëhu modest, dhe në
  arritje e suksesit mos shpeh arrogancë dhe mendjemadhësi.
 14. Të kesh edukatë kur lexon, kujdes kur
  pyet, durimi në dëgjim dhe modesti në përgjigjeje
 15. Të kërkosh më pak se sa meriton port ë
  mos lexosh më ambicie të vogla (p,sh se duhet vetëm të marr notë kaluese,
  njeriu përafërsisht arrin aty ku bënë synim) por edhe të zgjedhësh rrugë të
  arsyeshme për tek suksesi, më I mirë është një sukses I vogël meritueshëm sesa
  një sukses vigan I pa meritë.
 16. Në raport me lexuesit tjerë bëhu
  tolerant, me mësuesit modest, ndërsa me mësuesit  e pa drejt mos u bo servile.
 17. Dije se suksesi nuk varet çdiherë nga
  koha e leximit, sa edhe rethanat e fatit dhe perkushtimit gjatë leximit,
  prandaj merri parasysh shkaëet e suksesit të plotë.
 18. Qëndro me shokë të lexueshëm dhe të
  sinqertë në praktikën e diturisë.
 19. Dije se leximi pa përsëritje është mjëgull
  në erë, ndërsa dija pa praktikë “ lëvrim në ujë “
 20. Kujdes nëse leximi nuk shtonë frikë
  respektin ndaj Krijuesit dhe Dhuruesit të diturisë, si dhe mirësjelljen ndaj
  krijesave, do të shton të kundërtën e tyre.

Pergaditur nga : Rrahman Ferizi